De gevolgen van overmatige blootstelling aan lawaai

Posted by Amplifon Hoorcentra on 31-mei-2017 9:30:00

PremierMichel.jpg

In onze samenleving is lawaai een intrinsiek en onvermijdelijk onderdeel van het leven. Dat merkte onze premier Charles Michel ook, toen hij bij de start van de 20 Kilometer van Brussel op zondag 28 juni iets te dicht bij het startpistool van Prinses Astrid stond. Het gevolg? Een bezoek aan de NKO-arts, wegens hoorklachten. Geluiden als deze, met een intens karakter, kunnen dan ook heel wat schadelijke effecten veroorzaken - zowel mentaal als fysiek:

 • lawaai verhoogt het risico op stemmingswisselingen, angsten, prikkelbaarheid en nervositeit.
 • lawaai verhoogt de kans op slaapstoornissen en hoofdpijn.
 • lawaai heeft negatieve effecten op het hart- en vaatsysteem en op het gewicht.

Het lawaai rondom ons leidt tot 'noise sickness': een fenomeen dat steeds meer en meer wereldwijd boven komt drijven. Jammer genoeg is inzicht in de gevolgen voor de gezondheid nog niet even bekend, waardoor we nog te weinig maatregelen nemen om de risico's te beperken.

Noise sickness

We zijn omsingeld door geluid. Vaak moeten we best veel moeite doen om een conversatie op restaurant te kunnen volgen, of zijn we overweldigd door het bulderende geluid van verkeer op straat. Veel mensen hebben moeite met de voortdurende aanwezigheid van geluid of lawaai - zowel overdag als 's nachts. Op langere termijn kan dit verschillende effecten op gezondheid en welzijn hebben. Deze effecten vatten we samen met de term 'noise sickness'.

Om hier meer te weten over te komen, werd er op zoek gegaan naar de correlatie tussen de perceptie van lawaai en bepaalde stoornissen. De resultaten van deze tests toonden aan dat een medium of hoge blootstelling aan lawaai, wat bij ongeveer 28 procent van de bevolking dagelijkse kost is, het risico verdubbelt op prikkelbaarheid, stemmingswisselingen en nervositeit. Bovendien verdubbelde ook het aantal klachten betreffende slaapstoornissen, concentratieproblemen en hoofdpijn bij een medium of hoge blootstelling.

De schade die overmatig lawaai met zich meebrengt is vastgesteld: wanneer we lang worden blootgesteld aan lawaai boven de 75-85 decibel, worden de haarcellen in het binnenoor beschadigd, wat kan leiden tot een onomkeerbare chronische aandoening.

Wanneer we worden blootgesteld aan intense geluiden, neemt ons vermogen af waarmee we zwakkere geluiden vaststellen. Deze verschuiving van de waarnemingsdrempel verdwijnt meestal na enkele uren, wanneer u terug naar een stille(re) omgeving verhuist. Maar, als u regelmatig onbeschermd aan lawaai wordt blootgesteld, dan kan dit verlies permanent worden. 

Een hedendaags probleem

Lawaai in de samenleving is nog niet zo heel lang een probleem: het kreeg zijn doordringende karakter pas na de industriële revolutie. Urbanisatie is een van de grootste oorzaken van de vergrote blootstelling aan lawaai, maar ook onze veranderde levensstijlen spelen hier een belangrijke rol in. Want, gehoorproblemen worden enkel maar versterkt door relatief 'nieuwe' factoren in onze samenleving, zoals:

 • alcoholisme
 • roken
 • obesitas
 • hypertentie
 • diabetes
 • hoge cholesterol 
 • het verhogen van muziekvolume in clubs, cafés, oortjes, ...

Naast de intense en harde geluiden, zijn we ook voortdurend omringd door minder intense geluiden - maar geluiden die nog altijd zorgen voor continu achtergrondgeluid:

 • mobiele telefoons die afgaan
 • huishoudelijke toestellen
 • muziek op de achtergrond
 • converstaties in drukke ruimtes
 • ...

Deze ongecontroleerde chaos zorgt ervoor dat we onbewust te maken krijgen met een excessieve en lange geluidsstimulus.

Hoe gaan we om met lawaai?

Niemand heeft eenzelfde reactie op eenzelfde geluidsstimulus: meerdere variabelen beïnvloeden onze ervaring van geluid. Zo heeft de context bijvoorbeeld een grote invloed hierop. Jonge mensen zouden gevoeliger zijn voor excessief lawaai. Dit zou kunnen liggen aan hun levensstijl: ze zijn nog meer bezig met werk en familie, waardoor geluid een van de zovele stressgenererende factoren in hun leven wordt.

Onze respons wordt ook beïnvloed door de betekenis die erachter zit: iemand die op een luchthaven werkt, die zal het geluid van vliegtuigen niet erg vinden omdat die omgeving ervoor zorgt dat hij brood op de plank brengt. Maar mensen die onbekend zijn met het geluid en plots een vliegtuig horen opstijgen, die zullen het geluid op zijn minst storend vinden.

Hoe dan ook is het wel bewezen dat mensen zich bijzonder goed kunnen aanpassen aan geluid in de omgeving. Maar, adaptatie komt slechts voor wanneer het individu in kwestie nog steeds tevreden is en zich goed voelt - ook al bevindt hij/zij zich in ogenschijnlijk negatieve omstandigheden. Bijvoorbeeld: het oorverdovende geluid in een discotheek wordt als acceptabel ervaren omdat het deel is van de ervaring.

Auditieve schade en de remedie

Wanneer u langdurig wordt blootgesteld aan lawaai, bestaat de kans op anatomische en functionele schade aan het oor. Heftige geluiden zoals explosies kunnen het trommelvlies perforeren. Intense korte geluiden kunnen voor een acute dysfunctie van de haarcellen in het binnenoor zorgen. Deze gevolgen kunnen overigens ook plaatsvinden in 'normale' situaties: alles boven de 85 decibel kan gradueel voor schade aan het oor zorgen.

Wat de oorzaak ook is, gehoorverlies - en hierdoor het onvermogen om een conversatie goed te kunnen volgen wanneer er achtergrondgeluid is - kan leiden tot sociale isolatie, depressie en algemene cognitieve achteruitgang.

Amplifon

Amplifon_new_logo_nl-104069-edited.png
Daarom vindt Amplifon het bijzonder belangrijk om te informeren: zo proberen we ervoor te zorgen dat iedereen de symptomen tijdig herkent en zo de benodigde hulp vindt vooraleer het te ver gevorderd is. Bovendien vinden wij het onze missie om het stigma omtrent gehoorverlies de wereld uit te helpen, zodat mensen met klachten zonder schroom de benodigde stappen (durven) ondernemen. De remedie is dus heel eenvoudig: het dragen van gehoorbescherming die specifiek op uw noden afgestemd zijn. Tegenwoordig is er hoorbescherming voor verschillende types geluidsoverlast, dankzij voortdurend en evoluerend onderzoek van professionals in de sector. En wij zijn er rotsvast van overtuigd dat als er meer mensen deze hoorbescherming zouden dragen, de algemene levenskwaliteit zou stijgen - en dat er minder psychologische issues zouden rondwaren bij mensen met gehoorklachten.

Contacteer ons voor een gratis hooranalyse!

Maak een afspraak voor een professionele gehoortest, zodat u tijdig kan inspelen op eventuele symptomen die duiden op gehoorverlies. En aan de hand van het resultaat gaan we samen op zoek naar de best mogelijke oplossing voor uw situatie. Tot snel!

Reserveer nu uw gratis hoortest *!

 

Topics: gehoorbescherming, gehoorverlies, hardhorigheid, hoorapparaten